คนดี .. มักจะไม่บอกว่าตัวเองดี แต่คนไม่ดี .. มักจะบอกว่าตัวเองดี

คนดี .. มักจะไม่บอกว่าตัวเองดี แต่คนไม่ดี .. มักจะบอกว่าตัวเองดี

บอร์ด ความรัก,คนดีมักจะไม่บอกว่าตัวเองดีแต่คนไม่ดีมักจะบอกว่าตัวเองดี ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย เล่าสู่กันฟังดี - ชั่ว ไม่ได้อยู่ที่ปากหากแต่มันอยู่ที่สามัญสำนึกใครที่ทำดี ๆ กับเราเราก็มักจะมองว่า .. เขาดีใครที่ทำร้าย ๆ กับเราเราก็มักจะมองว่า .. เขาแย่ทั้ง ๆ ที่แต่ละคนมันก็ย่อมจะมีทั้งดีและร้ายปะปนกันไปเพียงแต่เราจะรู้จักมองดูตัวเองและมองดูคนอื่น ด้วยความเป็นกลางและเลิกคิดที่จะเข้าข้างกันอย่างมีอคติหรือเปล่าก็ .. เท่านั้นเองดี - ชั่ว ไม่ได้อยู่ที่ปากหากแต่มันอยู่ที่สามัญสำนึกใครที่ทำดี ๆ กับเราเราก็มักจะมองว่า .. เขาดีใครที่ทำร้าย ๆ กับเราเราก็มักจะมองว่า .. เขาแย่ทั้ง ๆ ที่แต่ละคนมันก็ย่อมจะมีทั้งดีและร้ายปะปนกันไปเพียงแต่เราจะรู้จักมองดูตัวเองและมองดูคนอื่น ด้วยความเป็นกลางและเลิกคิดที่จะเข้าข้างกันอย่างมีอคติหรือเปล่าก็ .. เท่านั้นเอง