ความรักและความชอบ

ความรักและความชอบ

บอร์ด ความรัก,ความรักและความชอบ ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย วันศุกร์ ราศีเมถุนความชอบพอต่อ..สิ่งหนึ่งคือ..ความพอใจ..ในสิ่งนั้นผ่านทางดวงตา..และการกระทำหากแต่ความรัก..คือคือความรู้สึกที่กลั่นออกมาจากหัวใจที่ไม่มีอะไรมาประเมินค่าสิ่งที่มาจากหัวใจของคนนั้นๆ ได้หากมีสิ่งหนึ่งผ่านเข้ามาในชีวิตเราลองถามใจตัวเองดูก่อนว่าสิ่งๆ นั้น..เราชอบ หรือ เรารักเพราะ..ความชอบ..ต่อสิ่งหนึ่งมักจะเริ่มที่..วงกลม..ขนาดใหญ่ที่ไม่มีวันขยาย..ให้ใหญ่ต่อไปได้อีก..รอเพียงแค่วันที่วงกลมนั้นเล็กลงจากความชอบที่ลดน้อยลง..เรื่อยๆจนสุดท้ายก็หายไปหากแต่ความรัก..ต่อสิ่งๆหนึ่งมักจะเริ่มที่วงกลมเล็กๆและขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามความรู้สึกรักที่กลั่นมาจากหัวใจ..ของคนๆ นั้นคนหนึ่งคนหากเราคิดว่าเป็นเพียง..ความชอบเมื่อเขาได้กระทำผิดพลาดในบางครั้ง..ใจเราจะไม่ค่อยยอมให้อภัยอย่างแท้จริงแต่เป็นการให้อภัยเพื่อดูว่าเขาจะทำผิดอีกหรือไม่และหากเขาทำผิดซ้ำบ่อยๆและเรื่อยๆ ..ความชอบที่มีต่อคนๆ นั้นก็จะลดน้อยลงไปจนไม่เหลืออะไรเลยแต่ถ้าเป็นคนๆ หนึ่งที่เกิดจากการที่เรารักเราจะยอมให้อภัยเขาเสมอเพราะสิ่งนั้นเรารักมาจากหัวใจถึงแม้บางทีเขาจะทำผิดอีกกี่ครั้งแต่ในใจก็ไม่มีวันลดลงไปจนหมดต่อความรักที่มี..แด่คนๆ หนึ่งอย่างน้อยก็ยังเหลือวงกลมเล็กๆที่รอวันขยายให้ใหญ่..ได้ต่อไปเราแต่ละคนที่เกิดมาก็แตกต่างกันซึ่งการเลี้ยงดูบางคน..ไม่รู้ว่า..ความรักคืออะไรรู้แต่..ความชอบ..ในสิ่งที่ตนชอบเท่านั้นและบางคน..ไม่รู้ว่า..ความชอบคืออะไรรู้จักแต่..ความรัก..ในสิ่งตนรักเท่านั้นไม่ว่าจะเป็น..ความชอบหรือ..ความรักเราอย่าพยายามเป็น..เหมือนที่คนอื่นเป็นหากแต่ให้เราเป็นคนที่งดงามในหนทางที่เป็นเราเป็นหากเป็นคน..ที่มีความชอบ..ต่อสิ่งหนึ่งก็ควรจะชอบ..ต่อสิ่งนั้น..ให้คงเส้นคงวาหากเป็นคนที่มี..ความรัก..ต่อสิ่งหนึ่งก็ควรจะรัก..ต่อสิ่งนั้น..ด้วยความจริงใจเสมอเพราะ..เราจะงดงามที่สุดเมื่อเราเป็นตัวของเราเองและ..ทั้งสองสิ่ง..เริ่มต้นที่..ความรู้สึกดีๆ..นั้นเองความรัก..และ..ความชอบไปด้วยกันได้ในชีวิตของเราหากเราเห็นสิ่งนั้น..มีค่าพอ..อยู่ตลอดเวลา